Các phòng bệnh sưng khớp ( gout ) trên gà

Ngày xưa việc chăn nuôi gà được người dân chú trọng rất kĩ từ việc chuồng trại không gian đến thức ăn nước uống. Nhưng do hiện nay nhu cầu thị trường tăng cao nên việc chăn nuôi có phần thay đổi, gà được nuôi với quy mô lớn, diện tích chăn nuôi giảm lại, chật hẹp và thức ăn thường chủ yếu là thức ăn công nghiệp....

Chi tiết