Chuyên mục Xây dựng chuồng trại

Chuồng trại phải thuận tiện cho việc phân phối thức ăn và nước uống … Khi xây dựng chuồng trại phải tính toán hiệu quả kinh tế và phụ hợp với mô hình chăn nuôi, dưới đây là những kiểu chuồng nuôi phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.