Category: Kỹ thuật nuôi đà điểu

Kỹ thuật chăm sóc đà điểu sinh sản

Kỹ thuật nuôi Đà Điểu sinh sản là một công việc khá vất vả nhưng nếu người nuôi thực sự có hứng thú làm giàu từ con vật này thì tỷ lệ thành công không phải nhỏ. Đà Điểu là loài vật có khả năng thích nghi với nhiều loại hình khí hậu khác nhau như nóng, lạnh, khô, ẩm… Hiện nay nhiều nước trong khu vực như:...

Quy trình chăn nuôi đà điểu đạt hiệu quả kinh tế cao

I. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nuôi Đà điểu Chương trình Quốc gia nhập nuôi đà điểu ngoài mục đích đa dạng hoá vật nuôi cho đất nước nhằm khai thác tối đa tiềm năng thiên nhiên phong phú của các vùng sinh thái, còn xét thấy lợi ích kinh tế to lớn khi giống này được phát triển tại Việt Nam. Đà điểu có...

Hướng dẫn chăn nuôi đà điểu thịt

Sau 3 tháng tuổi đà điểu theo hướng nuôi thịt cần đạt sinh trưởng tối đa. Để đạt hiệu quả kinh tế cao. Trọng lượng giết mổ đạt 85-110 kg/con. 1. Yêu cầu chuồng trại Khu chuồng nuôi phải có sân chơi với kích thước 5 x 80 – 100 m. đà điểu thích chạy nên sân chơi phải có diện tích rộng, nền sân ngoài thảm cỏ...

Kỹ thuật chăm sóc đà điểu con

Đây là giai đoạn rất quan trọng, quyết định đến kết quả nuôi tốt hay xấu ở các tháng trôi sau: 1.Chuồng nuôi. – Nên chọn hướng có ánh nắng mặt trời, thoát nước tốt, mặt bằng cao ráo. Khu vực xung quanh yên tĩnh, tránh tiếng ồn. Chuồng nuôi thông thoáng nhưng phải giữ được âm và có sân chơi có diện tích rộng, chiều dài ít...

Những yếu tố quyết định nuôi đà điểu thành công

Chúng tôi viết bài viết này nhằm giúp các bạn xây dựng mô hình chăn nuôi đà điểu, mô hình thành công và làm giàu từ chăn nuôi đà điểu. Yêu cầu về chuồng trại Đà điểu có nguồn gốc sống ở sa mạc, thường xuyên tắm cát, bới cát vung vẩy khắp người rồi xù lông rũ cho sạch cát để làm sạch cơ thể vì vậy ở chuồng nuôi và sân...

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nuôi đà điểu

Đà điểu có khả năng thích nghi với một vùng trải rộng từ 50 độ vĩ Bắc tới 30 độ vĩ Nam có tất cả các loại hình khí hậu nóng, lạnh, khô, ẩm khác nhau. Hiện nay nhiều nước trong khu vực như: Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, các nước Châu âu (Israel, Pháp….) và Mỹ đang phát triển mạnh chăn nuôi Đà điểu. Các chỉ tiêu...

Hướng dẫn úm đà điểu con hiệu quả

1. Chuồng nuôi úm – Chuồng nuôi là yếu tố rất quan trọng, quyết định chất lượng phát triển của đà điểu con. Cần chọn chuồng nuôi úm có ánh sáng mặt trời, thoát nước tốt, mặc bằng cao ráo, khoáng khí, xung quanh yên tĩnh. – Chuồng nuôi phải thoáng nhưng phải giữ được nhiệt độ, nếu đà điểu con bị lạnh chúng có thể sẽ mắc...