Category: Kỹ thuật trồng bông vải

Kỹ Thuật Trồng Cây Bông Vải

Kỹ Thuật Trồng Cây Bông Vải

Quy trình canh tác:– Chọn đất– Dùng giống kháng- Lùi thời vụ– Mật độ và khoảng cách- Phân bón cho cây bong-dùng chất điều hoà sinh trưởng bit– Chăm sóc – làm cỏ – xới xáo- Bấm ngọn– Chống hạn cuối vụ-tưới tiêu .- Phòng trừ sâu bệnh hại bong– Thu hoạch – Phân loại bông hạt 1. Chọn đất trồng bông Hầu hết các loại đất thích...

Phương Pháp Trồng Bông Vụ Khô

Phương Pháp Trồng Bông Vụ Khô

(Khuyến Nông Bình Thuận) I/  CHỌN ĐẤT VÀ CHUẨN BỊ ĐẤT –  Đất trồng bông vụ khô nên chọn đất có thành phần cớ giới nhẹ, độ phì từ trung bình đến tốt, tương đối bằng phẳng, thoát nước tốt khi tưới. –  Làm đất kỹ cho đất tơi nhỏ thoáng khí, sạch cỏ dại. Mặt bằng phải đạt yêu cầu để dễ tưới tiêu. – Phân lô...

Giải Pháp Mới Phát Triển Cây Bông

Giải Pháp Mới Phát Triển Cây Bông

Để tăng hiệu quả kinh tế cho các loại cây trồng ngắn ngày đồng thời cho cây bông có chỗ đứng vững chắc trong cơ cấu cây trồng khu vực Tây Nguyên, mô hình xen canh bông với những cây trồng ngắn ngày như đậu tương, ngô, lạc… đã được thực hiện và mang lại hiệu quả rõ nét cho nhiều vùng thuộc Tây Nguyên. Tây Nguyên vốn...

Cây Bông Vải Trên Đất Tây Nguyên

Cây Bông Vải Trên Đất Tây Nguyên

Cho đến khi cây bông vải có nguy cơ không còn chỗ đứng trên đất Tây Nguyên, các ngành chức năng, doanh nghiệp mới giật mình. Ngay lập tức, chính sách, cơ chế hỗ trợ nông dân được ban hành. Cho đến thời điểm này, dù cây bông vẫn còn gian nan trên hành trình tìm lại vị thế nhưng dẫu sao một tương lai mới cũng đã...

Quy Trình Canh Tác Cây Bông Vải

Quy Trình Canh Tác Cây Bông Vải

1. Chọn đất trồng bông Hầu hết các loại đất thích hợp cho cây trồng cạn đều có thể trồng bông vải, tuy nhiên để đạt năng suất cao, hiệu quả kinh tế lớn cần chọn đất tốt, giàu dinh dưỡng, tơi xốp, thoát nước, giữ ẩm, ít chua (pHKCl > 5).  Bông vải là cây ưa nước, nhưng rất sợ bị úng vì vậy cần chọn đất...

Kỹ Thuật Trồng Bông Vụ Khô

Kỹ Thuật Trồng Bông Vụ Khô

I/  CHỌN ĐẤT VÀ CHUẨN BỊ ĐẤT –  Đất trồng bông vụ khô nên chọn đất có thành phần cớ giới nhẹ, độ phì từ trung bình đến tốt, tương đối bằng phẳng, thoát nước tốt khi tưới. –  Làm đất kỹ cho đất tơi nhỏ thoáng khí, sạch cỏ dại. Mặt bằng phải đạt yêu cầu để dễ tưới tiêu. – Phân lô – Rạch hàng : tùy theo địa...

Các Vùng Trồng Bông Của Việt Nam – Vùng Bông Đông Nam Bộ

Các Vùng Trồng Bông Của Việt Nam – Vùng Bông Đông Nam Bộ

Cây bông vải cỏ thể trồng được hay không tuỳ thuộc ở đất ít hơn là tuỳ thuộc vào nhiệt độ, lượng mưa và chế độ nắng. Đất hào cũng có thể cải tạo để trồng bông năng suất cao. Tuy vậy khi chọn đất trồng bông ở một vùng nhất định nên chú ý các điểm cơ bản sau: Thành phần dinh dưỡng càng đủ và cân...

Các Vùng Trồng Bông Của Việt Nam – Vùng Trồng Bông Đồng Bằng Sông Cửu Long

Các Vùng Trồng Bông Của Việt Nam – Vùng Trồng Bông Đồng Bằng Sông Cửu Long

I. ĐIỂU KIỆN ĐẤT ĐAI Đồng bằng sông Cửu Long có gần 4 triệu ha đất tự nhiên, trong đó có khoảng 2,7 triệu ha đất nông nghiệp. Theo phân loại của Hội Khoa học Đất Việt Nam thì vùng này có 6 loại đất chính là: Đất phù sa (ngọt được bồi tụ và không được bồi tụ hàng năm); đất phèn nhiễm mặn; đất phèn; đất...